EPOHA

Komunikacije | Digitalizacija

ZAJEM RESNIČNOSTI

3D lasersko skeniranje | Vzvratno inženirstvo | AeroFotogrametrija

POST-OBDELAVA

2D | 3D | TIN | CAD | BIM

Scan to BIM

Iz oblakov točk izdelujemo BIM(ready) modele obstoječih objektov in postrojenj

STORITVE

Terestrično 3D lasersko skeniranje

3D lasersko skeniranje (TLS) je metoda daljinskega zaznavanja oblike in prostorske orientacije objektov.
Tehnologija TLS je uporabna pri dejavnostih, kjer je zahtevana natančna in celovita izmera obstoječega objekta, prostora ali predmeta.
Spekter uporabe je širok: Arhitektura, Gradbeništvo, Industrija, Nautika, Geoznanost, Kulturna dediščina, Film,...

Produkti:
• 2D načrti (tlorisi, fasade, prerezi)
• 3D CAD modeli
• BIM(ready) modeli
• Analize
• Spremljanje deformacij
• Kontrola kvalitete gradenj in montaž
• Vizualizacije

Vzvratno inženirstvo

Vzvratno inženirstvo je postopek obraten regularnemu inženirstvu, saj iz obstoječega objekta, prostora ali predmeta, s pomočjo preciznega skeniranja pridobimo podatek o geometriji.

Proces se deli na dva segmenta:
• 3D skeniranje - Digitalizacija
• Pretvorba skenogramov v 3D model.

Pri modeliranju ločimo t.i. parametrično modeliranje - idealizirano, ali eksaktno modeliranje - dejanska oblika z anomalijami.

AeroFotogrametrija

Aerofotogrametrijo izvajamo s pomočjo brezpilotnega letalnika - drona.

Produkti:
• DOF
• DMR
• Situacijski načrti
• Kalkulacije volumnov pri izkopih, nasutjih
• Foto in Video posnetki iz zraka

Post-obdelava oblakov točk

Obdelava oblakov točk je običajno "umazani del" posla pri 3D skeniranju. Z dolgoletnimi izkušnjami nudimo storitev obdelave oblaka točk za različne namembnosti in oblike zapisa:

• Registracija oblakov točk in izvoz v želeni format
• Izdelava optimiziranih in reduciranih .stl modelov
• Izdelava 2D načrtov (tlorisi, prerezi, fasade)
• Izdelava BIM(ready) ali BIM modelov
• Ortofoto
• Prostorske analize (volumetrija, deformacije)
• Video animacije

Blog

Web Page

New web page opened at 1.6.2015

Kontakt

gregor.novakovic(at)epoha.si | +386(40) 171 989

Ljubljana

Message was sent!